Archiwum

Dama polskiego romansu

Otrzymałem w prezencie wspaniałą książkę napisaną przez Justynę Lewczuk pt.: "Dama polskiego romansu (Rekonstrukcja biografii Heleny Mniszek w świetle jej utworów)". Książka ta powstała na podstawie pracy magisterskiej tejże autorki, napisanej pod kierunkiem dr Andrzeja Zieniewicza, pracownika Uniwersytetu Warszawskiego. Składa się z trzech rozdziałów, obszernej bibliografii i ilustracji. Aby przybliżyć Wam jej treść, posłużę się fragmentem wstępu, jaki napisała sama autorka rekonstrukcji.

Cyt. (...) W pierwszym rozdziale znajdzie się rekonstrukcja biografii Heleny Mniszek. Jak dotąd nikt nie podjął się tego zadania. Moja rekonstrukcja ma, więc charakter o tyle pionierski, o ile pionierskie jest pytanie, jak ważny, jak istotny dla twórczości tej popularnej pisarki, jest jej własny biogram. 

Na ile tworzy on system odniesień, jak i czy określa "figurę bycia w kulturze". Chcę pokazać jak ściśle łączy się życie pisarki, z jej utworami, jak w nie wnika, jak bardzo dzieła te są nią przesiąknięte.

Drugi rozdział będzie poświęcony socjologii fenomenu, jakim jest Mniszkówna. Zebranie materiału na ten temat, jak również na temat życia pisarki, nie było łatwe. Nie ma bowiem żadnych całościowych prac poświęconych Helenie Mniszek. Wszystkie informacje, które udało mi się zdobyć pochodzą przede wszystkim z różnych wycinków prasowych oraz opowieści ludzi, którzy mieszkają w miejscowościach, z którymi Mniszkówna była związana. Z analizowanych przeze mnie dokumentów, dotyczących tej autorki, jasno wynika, że fenomenem jest raczej pisarka wraz ze swoimi utworami a nie same jej utwory.

W trzecim rozdziale zajmę się schematami, które są bardzo charakterystyczne dla literatury Heleny Mniszek. (...)
. Koniec cytatu. Źródło: Justyna Lewczuk, Dama polskiego romansu. Rok wydania - 2003.

Autorzy

Wszystkie fotografie pochodzą z albumów rodzinnych (głównie z Kuchar i Bronnej Góry). Większość zdjęć wykonał mój dziadek © Jan Ficki. Portrety Heleny Mniszek to produkcje przedwojennych zawodowych fotografów. Skany z odbitek na potrzeby witryny są mojego autorstwa. Teksty: Barbara Wachowicz, Stanisław Radomyski, Maria Ficka, Maria Darkiewicz i moje.