Archiwum

Dokumenty

Helena Mniszek pochodziła z jednej z najstarszych rodzin szlacheckich ziemi Mielnickiej (na Podlasiu). Jak pisze A. Kosiński w "Przewodniku Heraldycznym" jest pewne, że Mniszek Tchorzniccy przed przyjęciem nazwiska Tchorzniccy używali nazwiska Mniszek i pod tym nazwiskiem cytowani są w aktach z XV wieku. Według familijnego przekazu, tą nazwę mieli wziąć od wsi Mnichów leżącej na ziemi Mielnickiej. Pierwszy z Mniszków, który nabywszy wieś Tchorznicę respondowaną w roku 1495 przyjął od niej nazwisko Tchorznicki był Mateusz dziedzic na Mnichowej - Podbornej, Wyszkach, Ratałach - Minczewie. Został on zacytowany w aktach drohickich z 1498 roku. Członkowie tej rodziny bardzo zasłużyli się dla kraju już za panowania Zygmunta I Augusta. Do tej rodziny należał m. in. Jędrzej Mniszek Tchorznicki i od 1671 roku officjał (biskup sufragan) podlaski oraz inny Jędrzej - od 1698 roku do 1717 roku Skarbnik Lubelski. Trzon tej rodziny pozostał jednak w Tchorznicy ziemi Mielnickiej. Więcej >>>Tablica genealogiczna Moniuszków h. Lubicz oraz rodzin spokrewnionych i spowinowaconych (część dotycząca Mniszek Tchorznickich), które pochodzą z opracowania Michała Moniuszko.Drzewo rodowe Radomyskich (według wyciągów archiwalnych pozostałych po śp. Stanisławie Radomyskim s. Józefa (1883 - 1918). Zebrał, uzupełnił, ułożył Stanisław Radomyski s. Klemensa.


Wycinki prasoweŁukowskie Koło Ziemianek - "Głos Ziemi Łukowskiej" 1918 r. styczeń, jednodniówkaDziedziczka na Rogalach - autor Henryk Szczęściak, "Puls Naszego Regionu", 21 marca 2003

Skany powyższych wycinków prasowych uzyskałem dzięki uprzejmości Pani Jolanty Kozłowicz (Miejska Biblioteka Publiczna Łuków).

Wycinki z lokalnej prasy (skany MR). Z Podlasiem w tle: Helena Mniszek jakiej nie znamy / Rafał Dmowski - Prestiż. - 2013, nr 3, s. 8-9. Czy znasz swój region? Pisze i rysuje: Tomasz Chludziński. Autorzy NN. Dzięki uprzejmości Pana Ryszarda Maksymowicza i Pani Bogusławy Szmurło.

Następna strona >>>

Autorzy

Wszystkie fotografie pochodzą z albumów rodzinnych (głównie z Kuchar i Bronnej Góry). Większość zdjęć wykonał mój dziadek © Jan Ficki. Portrety Heleny Mniszek to produkcje przedwojennych zawodowych fotografów. Skany z odbitek na potrzeby witryny są mojego autorstwa. Teksty: Barbara Wachowicz, Stanisław Radomyski, Maria Ficka, Maria Darkiewicz i moje.