Archiwum

Rogale



Fot. Michał Rażniewski - dwór w Rogalach

W dniu 30 września 2009 roku odbyła się uroczystość nadania Szkole Podstawowej w Celinach imienia Heleny Mniszek i poświęcenia sztandaru. Oto film jaki zrealizowałem na miejscu (byłem jednym z zaproszonych gości).



W Celinach zorganizowano izbę pamięci. Warto zapoznać się z opracowaniem Pana Andrzeja Stasiaka, dyrektora szkoły. Oto fragment, cyt.: "Szkoła Podstawowa w Celinach ma długą i ciekawą historię. Istnieje już ponad 90 lat. Przez wiele lat istnienia szkoła nie miała patrona ani izby pamięci. W lutym 2009 r. Rada Gminy Trzebieszów podjęła uchwałę o nadaniu Szkole Podstawowej w Celinach imienia Heleny Mniszkówny i zatwierdzeniu wzoru sztandaru. Wybór takiego patrona był poprzedzony długimi konsultacjami dyrektora szkoły i rady pedagogicznej ze wszystkimi podmiotami naszego środowiska szkolnego. Postać Heleny Mniszkówny ściśle wiąże się z terenem Celin. W latach 1910 - 1920 pisarka była mieszkanką Rogal pod Łukowem (Rogale to wieś sąsiadująca z Celinami).

W jej twórczości pojawiają się problemy społeczne, aktualne i dzisiaj, np. tolerancja, patriotyzm, wrażliwość na ludzką krzywdę. Przez okolicznych mieszkańców została zapamiętana jako działaczka społeczna. Jest to postać godna naśladowania. Dnia 30 września 2009 roku uroczyście nadano szkole imię i otwartoIzbę Pamięci Patrona i Regionu, w której zostały zgromadzone pamiątki i eksponaty z czasów życia patrona oraz inne związane z historią regionu. Eksponaty związane z historią regionu przynosili przede wszystkim uczniowie. Wyszukiwali je na strychach i starych szafach wspólnie z rodzicami i dziadkami, a następnie odnawiali i przynosilido szkoły. Byli za to nagradzani i w miarę upływu czasu coraz więcej uczniów przystępowało do tej akcji. Natomiast materiały dotyczące patrona gromadzili nauczyciele. Wiele eksponatów pozyskano z samej szkoły - zachowało się wiele dokumentów i przedmiotów z czasów nawet początku jej istnienia. Nauczyciel języka polskiego i historii Małgorzata Gontarczyk wraz z członkami koła regionalnego sprawuje opiekę nad Izbą Pamięci i pozyskuje nowe eksponaty". Koniec cytatu.

Następna strona >>>

Autorzy

Wszystkie fotografie pochodzą z albumów rodzinnych (głównie z Kuchar i Bronnej Góry). Większość zdjęć wykonał mój dziadek © Jan Ficki. Portrety Heleny Mniszek to produkcje przedwojennych zawodowych fotografów. Skany z odbitek na potrzeby witryny są mojego autorstwa. Teksty: Barbara Wachowicz, Stanisław Radomyski, Maria Ficka, Maria Darkiewicz i moje.